Birding 2020

Pozorování ptáků, neboli birdwatching, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života. Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), 2020, jižní Čechy

 

Pro rok 2020 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů:

PTÁK ROKU 2020

Čáp bílý

Čáp bílý, 29.2.20

CÍL POZOROVÁNÍ

 Sýkořice vousatá
 Potápka černokrká
 Bahňáci
 Sovy
 Vlha pestrá

Potápka černokrká, 20.3.20
Kulík říční, 28.3.20
Vodouš rudonohý, 10.4.20
Jespák obecný, 24.4.20
Pisila čáponohá, 16.5.20
Bekasina otavní, 10.4.20

 

FOTOGRAFICKÝ CÍL
 

Brkoslav severní (26.2.20)
 Čejka chocholatá – doplňkový

Brkoslav severní, 26.2.20

 

CÍLOVÁ LOKALITA

 Lednické rybníky
 PP Osypané břehy – cíl ZRUŠEN!


JAK PLNÍME ÚKOLY?

Potápka černokrká – 20.3.20
Vlha pestrá – 25.6.20

Bahňáci
bekasina otavní = 10.4.
břehouš černoocasý = 10.5.
čejka chocholatá = 15.2.
jespák bojovný = 1.5.
jespák obecný = 12.9.20
kulík říční = 28.3.
pisík obecný = 1.5.
pisila čáponohá = 16.5.
tenkozobec opačný = 16.5.
vodouš bahenní = 24.4.
vodouš kropenatý = 26.2.
vodouš rudonohý = 10.4.
vodouš šedý = 24.4.

Sovy
kalous ušatý = 26.3. – 3x přelet + nahrávka hlasu
kalous ušatý = 28.3. – nález + focení
kalous ušatý = 10.4. – opětovné pozorování


Kalous ušatý (Asio otus), 2020, Mladoboleslavsko