Setkání s kalousem ušatým

Bylo krásné počasí. Krásnější, než bylo v poslední době zvykem. Vyrazili jsme na novou lokalitu v očekávání nějakých mokřadních druhů, zpěváčků a možná i jeřába. Při příjezdu k místu jsme míjeli několik rybníků, cílem však bylo jiné místo – rybník Brodek u Kněžmostu. Když jsme dorazili na místo, zběžně jsme obhlédli lokalitu, ale rozhodli jsem se vrátit o několik kilometrů zpět, kde jsme na poli spatřili labutě a možná i něco jiného, proto jme pozorování chtěli prověřit. Vydali jsem se tedy na místo pozorování a skutečně viděli cca. 15 labutí, pasoucích se na poli. To bylo nedaleko rybníka, kde jsem se posléze zastavili. Rybník se právě napouštěl, ale břehy byly ještě lemovány širokým pruhem holého dna, částečně bahnitého, částečně písčitého. Hned po příchodu k rybníku jsme měli možnost pozorovat kromě “klasických” druhů kachen divokých, poláků velkých a labutí velkých i pro nás letos poprvé pozorovanou ostralku štíhlou. V rákosí se schovával strnad rákosní, na bahnitém dně potravu sháněl konipas bílý, slyšet byly pěnkavy, sýkory.

Konipas bílý (Motacila alba), Mladoboleslavsko | f/8, @1/800 s, ISO 1000, 600mm, Nikon D5300, Tamron 150-600mm f/5-6,3 Di VC USD | www.czech-wildlife.com | www.czech-nature.com

To pravé překvapení mělo teprve přijít. Oním překvapením byl kulík říční, jak jsem posléze zjistili, asi 20 jedinců.

Kulík říční (Charadrius dubius), Mladoboleslavsko | f/8, @1/320 s, ISO 1000, 600mm, Nikon D5300, Tamron 150-600mm f/5-6,3 Di VC USD | www.czech-wildlife.com | www.czech-nature.com
Kulík říční (Charadrius dubius), Mladoboleslavsko | f/8, @1/320 s, ISO 1000, 600mm, Nikon D5300, Tamron 150-600mm f/5-6,3 Di VC USD | www.czech-wildlife.com | www.czech-nature.com

Po dojezdu z lokality s kulíky jsme se vydali dále a zastavili se u dalšího rybníka. Zde jsme měli možnost pozorovat či poslouchat mnoho druhů ptáčků – sýkorami počínaje, přes králíčky, pěnkavy, červenky, brhlíky a letošním prvním pozorováním pěvušky modré konče. Toliko zpěváčci. Dále jsme měli možnost pozorovat potápku roháče, čírku obecnou, lysky, husy velké, labutě, kachny, volavku popelavou i bílou a mnoho dalších. Při cestě zpět k autu jsem si všiml pod jednou borovicí vývržků. Začal jsem je zkoumat a o několik desítek vteřin později jsem vzhlédnul nahoru a zíral. 😀 Ano, byl tam.

Vývržky nalezené pod borovicí.

Jedno z nejhezčích setkání se členem naší ptačí říše v letošním roce.

Kalous ušatý (Asio otus), Mladoboleslavsko | f/8, @1/400 s, ISO  500, 550mm, Nikon D5300, Tamron 150-600mm f/5-6,3 Di VC USD | www.czech-wildlife.com | www.czech-nature.com
Kalous ušatý (Asio otus), Mladoboleslavsko | f/8, @1/500 s, ISO 1000, 600mm, Nikon D5300, Tamron 150-600mm f/5-6,3 Di VC USD | www.czech-wildlife.com | www.czech-nature.com
Kalous ušatý (Asio otus), Mladoboleslavsko | f/7.1, @1/400 s, ISO 500, 600mm, Nikon D5300, Tamron 150-600mm f/5-6,3 Di VC USD | www.czech-wildlife.com | www.czech-nature.com

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.