Za dravci do Lednice – 1.díl


www.seiferos.cz  |  https://www.facebook.com/seiferos/  |  https://www.instagram.com/seiferos5/


Jak jste si jistě mohli všimnout, součástí našich výletů za ptáčky jsou i dva projekt pro rok 2020, a to Dravci 2020 a Sovy 2020. Nejčastějším zdrojem pozorování v rámci těchto projektů je samozřejmě volná příroda a musím říci, že se alespoň co se dravců týče celkem daří nacházet a pozorovat různé druhy, počínaje nejběžnějšími druhy, jako je poštolka obecná či káně lesní a méně častými druhy, jako je orel mořský, konče. Rozhodli jsme se však studium dravců a sov pojmout i z jiného hlediska a úhlu a rozhodli se tyto druhy studovat i prostřednictvím ptáků v zajetí, ať již v zoologických zahradách, nebo i díky ptákům v soukromém držení. Voleb, jak toto provést jsme měli několik, ale nakonec jsme zvolili variantu, která se lehce dala sloučit s naší dovolenou na jižní Moravě. Zde je mnoho možností pozorovat námi vybrané druhy ve volné přírodě, ale současně je možno shlédnout ukázky dravců a sov prostřednictvím několika společností, které se zabývají jejich chovem a pořádají i letové ukázky pro diváky.

Seiferos cz, o.p.s.

Naše volba při plánované návštěvě Lednice padla na společnost Seiferos a tak jsem neváhal a oslovil je s prosbou o navázání spolupráce a možnost s nimi strávit nějaký čas, seznámit se nejenom s jejich dravci a sovami, ale také s jejich prací a činností. Samozřejmě jsme také navrhli naši účast na letových ukázkách s možností si vše nafotit a prohlédnout. Reakce společnosti Seiferos ústy pana Svobody byla velmi pozitivní a tak jsme mohli vyrazit do Lednice a v příjemných červnových dnech naší dovolené navštívit areál společnosti Seiferos.

Petr Svoboda – koordinuje ukázky a přípravu, předvádí dravce a sovy. (Foto: autor)

Krátce o společnosti Seiferos cz, o.p.s.

(Zdroj: stránky společnosti Seiferos.cz, zkráceno, upraveno)

Společnost vznikla v roce 1991, a to z podnětu tří nadšených sokolníků. Společnost byla vedena jako podnikatelský subjekt a právě s tím byly nemalé problémy. První veřejná vystoupení proběhla formou výstav v brněnském regionu a letové ukázky dravců mohla společnost poprvé představit v Moravském krasu u jeskyně Balcarka, kde ji mohli návštěvníci zhlédnout po dobu čtyř let o letních prázdninách. Od roku 1992 se společnost stále víc zabývala ochranářskými aktivitami a neslučovala se s komerčními zájmy podnikatelské sféry. Proto byla nucena založit Nadaci na ochranu dravých ptáků. Nadace Zayferus působí v okolí Brna s osvětovým programem na ochranu dravců pro základní školy. V důsledku změny zákona o nadacích jsou nuceni zrušit nadaci Zayferus a zaregistrovat se jako obecně prospěšná společnost ZAYFERUS, o.p.s. pod  IČO: 25 55 81 02. Od tohoto roku zůstává forma společnosti již stejná (o. p. s.). V roce 2001 v Lednici si našli opět nové místo, lépe situované pro bezpečnost dravců, ovšem poněkud mimo turistický ruch. Přesto byli odhodláni vybudovat zde nový areál. Poprvé za celou dobu působení společnosti nejsou kladeny žádné překážky a vstříc vychází jak město Lednice, tak i místní občané. Na novém místě se představilo 60 dravců a sov a v hlavních letových ukázkách se představuje na 15 zkušených dravců v hodinovém programu. A od roku 2001 jsou SEIFEROS. (Další informace o historii najdete zde: https://www.seiferos.cz/historie-zayferus-seiferos.html)

Zdeněk Fabián – letové ukázky provází mluveným slovem a současně předvádí některé z dravců. (Foto: autor)

Seznámení

V areálu letových a statických ukázek jsme se ocitli již v pátek 26.6., v den, kdy se vše připravovalo na letní maraton programu, který má Seiferos pro diváky připravený. Létají a předvádějí jejich ptáky po celé prázdniny, a to každý den kromě pondělku. Ukázky jsou v rámci jednoho dne dvě, a to v 11.30 a ve 14.00 hodin. Jak pracovníci společnosti doplňují, v opravdu špatném počasí se pochopitelně nelétá, což je jistě pochopitelné ve vztahu k divákům i k samotným ptákům.

Hned na začátku jsme se seznámili s dvěma hlavními postavami společnosti Seiferos, Petrem Svobodou a Zdeňkem Fabiánem. Díky jejich ochotě a vstřícnosti jsme měli možnost si prohlédnout celý areál, seznámit se s ptáky, a pohovořit o společnosti, létání s dravci, letových ukázkách, záchranné stanici i o soukromých záležitostech. Poté jsme sledovali přípravy na samotné ukázky a musím říci, že práce je opravdu dost – po příjezdu musí pořadatelé umístit posedy pro ptáky, naplánovat rozmístění a rozmístit ptáky, samozřejmě ptáky nakrmit, připravit pro ně koupadla, doplnit vodu a mnoho dalšího. Když jsem večer odjížděli, byli jsme bohatí o spoustu informací, ale i zážitků a na kartách jsme měli spoustu fotografií. To hlavní nás mělo čekat až příští den.

Den D – létáme!

V sobotu jsme na místo ukázek opravdu brzy. Chtěli jsem vidět přípravy, nafotit dravce a sovy v ranním světle a celkově zažít atmosféru před představením. Všechny pořadatele jsem již zastihli v plné práci. Probíhaly poslední úpravy, testování zvukové aparatury, do města odcházeli pomocníci s ptáky, tak, aby mohli prezentovat pozvání na letové ukázky náštěvníkům Lednice. Čas poměrně rychle uběhl a nyjednou byl čas první ukázky – 11.30 dopoledne. Podotýkám, že do té doby mohli návštěvníci areálu volně procházet a prohlížet si všechny prezentované ptáky.

Program jako takový byl bohatý, komentář vtipný a současně velmi poučný a letové ukázky velmi působivé. Toliko k obsahu, protože popisováním jednotlivých předváděných ptáků a ukázek bych vás mohl připravit o prvotní zážitek, pokud jste společnost Seiferos v akci ještě neviděli.

Kulíšek Karel (Foto: autor)

Hodnocení?

Po dlouholetých zkušenostech v oblasti myslivosti a v pořádání či spolupořádání různých akcí musím říci, že program z pohledu lajka určitě zaujme a potěší. A to nejen děti, zcela určitě i dospělé. V první řadě oceňuji možnost velmi blízkého kontaktu se samotnými ptáky. Pro děti jistě obrovský zážitek, kdy si mohou pohladit puštíka bělavého před programem, během programu třeba výra velkého a v neposlední řadě se po programu vyfotit s rukavicí a ptákem na ruce. To vše vyžaduje mnoho práce před tím a je zcela zřejmé, že ptáci jsou zvyklí na kontakt s lidmi a je zde cítit vzájemný respekt obou stran. I pro mě byl skvělý zážitek být v přímém kontaktu s některými z ptáků.

Dalším velkým pozitivem je zapojení samotných diváků, zejména tedy dětí, do programu. Z mnoha různých možností vyberu například přílet dravce na ruku, nebo ukázka průletu dravce zúženým prostorem mezi nohama dítěte. Hezké na podívání a opět jistě skvělý zážitek pro děti. Další atrakcí je například losování tomboly, kde můžete získat puzzle, kalendář, nějaké velmi hezké pero přímo od některého z dravců (samozřejmě takové, které sám ztratil, nikdo jim je netrhá) a nebo právě zmíněný přílet dravce na ruku.

Sova Amálka (Foto: autor)

Nesmím zapomenout na zázemí. Součástí areálu je samozřejmě stánek s občerstvením i stánek se suvenýry. 

Délka programu se pohybuje okolo jedné hodiny. A vstupné? To se platí po skončení ukázky. Návštěvník se může rozhodnout, zda-li a kolik zaplatí. Od pořadatelů sice uslyšíte řádovou částku, za kterou by byli od jednotlivého návštěvníka vděční, ale samotné zaplacení je zcela na jeho vůli. Já v tomto případě apeluji na to, aby návštěvník přispěl vstupným do rozpočtu této obecně prospěšné společnosti, protože zejména v letošním roce byli díky pandemii koronaviru postiženy právě i tyto organizace.

Co říci závěrem. Za sebe mohu návštěvu areálu a letových ukázek společnosti Seiferos jednoznačně doporučit. Je na co se podívat, atmosféra je přátelská až rodinná a odejdete potěšeni a v mnoha případech i poučeni. A na co se můžete těšit? V druhém díle tohoto článku vám přinesu rozhovor se dvěma matadory společnosti Seiferos, Petrem Svobodou a Zdeňkem Fabiánem. Třetí díl by měl obsahovat rozhovor s jednou z pořadatelek či pracovnic v areálu Seiferosu, Bárou Trejtnarovou. Součástí článků bude samozřejmě mnoho fotografií.

Jedna z ukázek obratnosti dravců – průlet dravce úzkým prostorem a přistání na rukavici sokolníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.