Jak je možné, že sovy dokážou otočit hlavu o 360 stupňů?


Předně je třeba říci, že sovy neotáčejí hlavu o 360°, ale o trochu méně – zhruba 270°.

A teď k vlastní otázce. V situacích, kdy si my lidé vystačíme s pohybem očí, musí sovy otočit hlavu. Jejich oči zasazené v hlubokých jamkách jsou totiž nepohyblivé. Proto sovy potřebují nějak kompenzovat šířku celkového zorného pole bez nutnosti pohybovat celým tělem. Pohyblivost ptačí hlavy je zajištěna tím, že první krční obratel, takzvaný nosič (atlas), je spojen s lebkou pouze jediným týlním kloubním hrbolem. To je rozdíl oproti savcům, kteří mají tyto hrboly dva. Extrémní rotaci umožňují také další anatomická přizpůsobení, především úpravy cévního zásobení hlavy. Krční tepny sov nejsou vedeny po stranách krku, ale velmi blízko páteře, tedy blízko osy rotace. Proto si je sova „neukroutí“.

(Zdroj: prirodovedci.cz; RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Katedra ekologie PřF UK)