Soví uši a ouška


Text: Jozef Májsky, zdroj: nasepriroda.cz

Většina z nás si sovu, coby nočního lovce, spojuje s výborným zrakem, který je stokrát lepší než u člověka. Určitě méně lidí ví, že dokonalým sovím očím se vyrovná i soví sluch. Někteří vědci dokonce tvrdí, že ze všech smyslů je u těchto ptáků nejdokonalejší. I kdyby tomu tak nebylo, pro sovy je nenahraditelný, protože jim umožňuje lokalizovat kořist i v absolutní tmě, kdy se neuplatní ani obrovské oči. Pokusy ukázaly, že sovy dokáží ze všech ptáků nejlépe určit místo, odkud přichází zvuk. Aby byly zvukové vlny lépe zachyceny, u většiny sov se u ušního otvoru nacházejí dvě kožní řasy. Přední se může vztyčovat, takže funguje jako ušní boltec savců a slouží na zachycení zvuků přicházejících zezadu. Těmito záhyby si může pták rovněž přivřít ušní otvory, které jsou velké, lasturovité.

Pohled do ucha sovy. /Zdroj: Pinterest/

Sova svou potenciální potravu nejen slyší, ale díky asymetričnosti sluchového aparátu dokáže bezpečně určit i její polohu, což jí usnadňuje útok. Zjistilo se, že na lokalizaci kořisti na vodorovné ose používají sovy časové rozdíly mezi pravým a levým uchem, které představují čtyři milisekundy. To sově stačí na to, aby od sebe odlišila dva zdroje zvuku vzdálené od sebe jen 1,6°. Stejně rozlišuje i rozdíly ve vertikálním směru. Kořist – myš – lokalizoval kalous ušatý s přesností jednoho stupně. Kdyby byl ale hlodavec úplně tiše, tak by se ho lovci nepodařilo „zaměřit“. Registraci i těch nejtišších zvuků umožňuje sovám extrémně velký bubínek v uchu, který je srovnatelný s bubínkem velkých šelem – lva nebo jaguára. V důsledku této adaptace se zvuk vstupující do vnitřního ucha zesílí až čtyřicetinásobně (u člověka jen 18x).

Lebka sovy se znázorněním ušních vstupů. 1. levé horní ucho, 2. pravé dolní ucho /Zdroj: internet/

Kromě toho hrají důležitou roli i sluchová centra v mozku, konkrétně počet neuronů v nich. Například holub jich má jen přes osm tisíc, u sov je to podstatně víc. Ve sluchových jádrech puštíka obecného se jich nachází 39 270, sýce rousného 40 360, kalouse ušatého 35 870 a kalouse pustovky až 46 010. Obecně mají lepší sluch ty druhy sov, které loví v noci, méně vyvinutý je tento smysl u sov s denní aktivitou. Je třeba zdůraznit, že se uplatňuje nejenom při lovu, ale důležitou roli hraje i v rodinném životě. Při námluvách se jednotlivé druhy ozývají charakteristickými hlasy, rovněž hlasy mláďat pomáhají v temnotě lokalizovat rodičům hnízdo, když se do něj vracejí z lovu.

VÝR VELKÝ ZÁPADOSIBIŘSKÝ (BUBO BUBO SIBIRICUS) s “oušky” z peří /Foto: autor/