První let s droníkem Toníkem


První díl ze série “Čechy ze 120 metrů”, tentokrát na téma “První let s droníkem Toníkem”.

Video bylo zachyceno u nádrže Slatina.

Retenční nádrž Slatina a její okolí je jedna z nejcennějších ornitologických lokalit v Praze. Je významným hnízdištěm vzácných druhů ptáků vázaných na litorální porosty, tahovou zastávkou mnoha druhů ptáků a v neposlední řadě i tradičním nocovištěm především vlaštovek, břehulí a špačků.