Kaple sv. Václava


Další díl ze série “Čechy ze 120 metrů”, tentokrát na téma “kaple sv. Václava”.
Video bylo zachyceno 09.01.2021 v Litoměřickém okresu.

Kaple byla postavena na místě starší středověké stavby ze 13. století. Věž má novou střechu, loď je bez střechy a krovů. Klenba nad lodí je prolomena, nad presbytářem je poškozena, ale drží. Obvodové zdivo je zachováno do původní výše; z jeho koruny vyrůstají keře, fasáda je zničena, kaple je bez oken a dveří. Uvnitř jsou trosky klenby. Na okolním starém hřbitově jsou nově vyřezány křoviny. Kaple je jednoduchou empírovou stavbou s obdélnou lodí, odsazeným polygonálním presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. K jižní stěně presbytáře je připojena obdélná sakristie. Nečleněné stěny jsou prolomeny nízkými, půlkruhově zaklenutými okny.
Kaple zchátrala poté, co jí komunisté sňali krytinu, kterou použili pro kravín JZD. Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví.
(Zdroj: http://www.znicenekostely.cz/)