Zřícenina Windsor


Další díl ze série “Čechy ze 120 metrů”, tentokrát na téma “Zřícenina Windsor”.
Video bylo zachyceno 09.01.2021 v Litoměřickém okresu.

NEJDŘÍV MLÝN, POTOM ZÁMEČEK

Poměrně rozsáhlá zřícenina větrného mlýna holandského typu leží na jih od Humenského vrchu vpravo od silnice na Keblice. Kolem návrší se zříceninou mlýna v současné době vede část dálnice na Teplice.
Větrný mlýn je doložen k roku 1843 kdy na něm mlel mlynář Ignaz Bertoni, jemuž v Siřejovicích patřil také dům. Mlel až do roku 1870 na jednom mlýnském složení. Dle historických pramenů se poslední mlynář větrného mlýna jmenoval Kunze. Ten mlýn opustil, nechal zpustošit a odstěhoval se do Prosmyk. Později ho prodal průmyslníkovi Tschinkelovi z Lovosic. Ten nechal mlýn přestavět podle vzoru anglických letohrádků na lovecký zámeček v novogotickém slohu.

Jeho hlavní a přitom typickou součástí byla střední kruhová část, jejíž tvar i bělostná barva upoutávaly pozornost už z dáli. Centrální věžovitá část byla upravena v interiéru, opatřena cimbuřím vysazeným na krakorcích a pokryta plochou střechou. Poté byl přestavěn přístavek před severním průčelím a k jižnímu průčelí byla přistavěna obdobná obdélná patrová budova, obsahující v obou podlažích po jedné plochostropé místnosti. Letohrádek, v nějž byl původní větrný mlýn proměněn, začali obyvatelé z okolí nazývat Windsor. Tento název dokonale ladil se vzhledem zámečku.

KONEC IDYLY

Letohrádek však dlouho nevydržel. Přičinil se o to bankrot průmyslníka Tschinkela. Ještě v období první světové války byl však letohrádek obyvatelný a sloužil jistou dobu jako noclehárna pro sezónní zemědělské dělníky. Poté postupně chátral až do dnešního neutěšeného stavu. Dnes zůstalo z volně přístupného mlýna (letohrádku) jen obvodové, značně poškozené zdivo. V současné době je tento hrádek ve vlastnictví restituenta z Prahy.

Mírně kónická věž o výšce 12m je postavena ze světlé opuky a má u země průměr 8,7m. Trojpodlažní stavba zaujme velkým množstvím cihlami zaklenutých okenních otvorů (celkem 22).

Ač byl zámeček často vyhledáván malíři, dnes už jen chátrá a je využíván hlavně k vykonávání “potřeby”. Ač je zřícenina v soukromých rukou, stále se nic neděje a dál neutěšeně chátrá a zarůstá náletovými dřevinami.


K tomuto zámečku se ještě váže jedna příhoda, které se v dnešní době můžeme jen smát, ale tenkrát myslím si, nikomu do smíchu nebylo. Na úpatí Humberka stávala donedávna Strakova kaplička. Donedávna, vlastně je to jen několik málo roků, co musela ustoupit trase dálnice D-8, ale to je úplně jiná historie. Zpátky ke kapličce, v její blízkosti se totiž v roce 1866, kdy vypukla vojna mezi Rakouskem a Pruskem stala velmi zajímavá příhoda.

Tehdy byl na Větráku mlynářem Kunz, který v osudný den seřizoval lopaty svého mlýna proti směru větru. Netušil, že se mu to stane osudným. Někdo na něho učinil hlášení u rakouských úřadů v pevnosti Terezín, že dává pruské jednotce smluvná znamení o pohybu rakouských vojenských jednotek. Rakušané milého Kunze bez milosti zatkli a věznili ho v Terezíně až do doby, než pruská vojenská jednotka odtáhla a kdy se také prokázalo, že udání bylo zcela bezdůvodné.
ODKAZY:

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/
Flickr: https://www.flickr.com/people/191808421@N04/