Fotostream – Datel ve svém hnízdišti


DATEL ČERNÝ – Dryocopus martius

Náš datel je čilý, silný, ale také nad míru opatrný, lstivý a plachý pták samotář; velice dovedně šplhá, ale pro krátké nohy na zemi jen nemotorně se pohybuje. Lítá lehce a rychle ve známých ploše obloukovitých liniích. Klepáním na strom dá se sice přilákati, ale ihned zmizí, čije čertovinu.

/Zdroj: Karel Kněžourek: Velký přírodopis ptáků. Díl první. Nakladatelství I. L. Kober, Praha, 1910./


Datel černý je impozantní, ale ladný pták s délkou těla až 47 cm a hmotností až 370 g, což je přibližně velikost štíhlé vrány. Pro srovnání, největším v současnosti prokazatelně žijícím druhem datla je jihoasijský datel břidlicový o délce až 58 cm a hmotnosti až 560 g.

Většina „datlů“ jsou ale spíše středně velcí až menší ptáci. K nejmenším druhům patří třeba náš strakapoud malý s délkou těla od 14 cm a hmotností od 20 g. Datel černý je střízlivěji zbarvený zástupce skupiny, která zahrnuje jedny z nejbarevnějších ptáků co do palety odstínů a lesku – kombinace černé, červené a bělavé na datlím těle je i tak velmi výrazná a líbivá. Velmi často mají „datli“ na těle typické různobarevné vzory, jako je čepička, vous nebo kontrastní kresba v křídlech či na ocase.

Zbarvením se mezi sebou liší opačná pohlaví a dospělci od mladých ptáků. U datla černého je takovým rozpoznávacím znakem červená čepička – u samců sahá přes celé temeno, u samic je jen v zadní části temene, což je vidět už v hnízdě, hned jak mláďatům povyroste peří. Mladí datli černí se od dospělých liší barvou zobáku – dospělí jej mají s tmavou špičkou, mladí celý smetanově bílý.


DATEL A DŘEVO

Dřevo jest světem datlovým.
Ve všech knížkách čteme, že datel jest „užitečným“. Podívejme se blíže na tento čestný titul! Co jest užitečným? Samo sebou se rozumí, že mezi řádky čteme: člověku užitečným. O všeobecné nějaké „užitečnosti“ nebo „škodlivosti“ v celku přírodním nemůže býti řeči. V tomto celku můžeme slovo „užitečný“ směle škrtnouti a nahradit je jiným: „na svém místě“. Již ta okolnost, že ten který živočišný druh jest, že existuje, dokazuje, že dovede své zájmy proti svým sousedům hájiti a tak jedince své zachovati.

Život jednoho jest škodou druhého, ale zároveň i jeho prospěchem. Datel pohlcuje larvy stromového hmyzu, ale tyto ničí stromy mně potřebné – jest užitečným. Ale on ničí také lesům prospěšné mravence, zahubí časem některého hmyzožravého ptáčka, rozštípe zdravý kmen a proštípe i telegrafní tyč – jest škodlivým. A tu na zlatých vážkách odvažuje člověk vinu a zásluhu toho kterého druhu vzhledem ke své vlastní osobě a neznaje ani – a nemoha ani znáti – všech činitelů, velebně usoudí: to či ono zvíře jest užitečným či škodlivým. A zapomíná, že každé z nich jest článkem mnohonásobného řetězce jevů přírodních a jeho zmizení nebo zmohutnění jest otázkou chvíle. Zničili jsme lesy, převrátili toky říční, otrávili vody, vyhubili domorodé rostliny – dost zbývá nám práce, abychom tím nastalé škody, alespoň pokud se to ještě dá, napravovali.

Nechme určování škodných a užitečných a sjednoťme se ve veliké a skutečné lidské myšlence: Zachraňme ještě to, co jest! Zachovejme hnízdiště našim ptákům, chraňme je před bezhlavým hubením, ustaňme ve znetvořování povrchu zemského. Chraňme datla ne proto, že hubí nám škodlivý hmyz, ale proto že jest jedním ze skvostných článků rozkošné přírody, chraňme ho proto, že už dost a dost jsme se nahřešili proti celku velikého stroje, jehož jsme nepatrným kolečkem. A tak vzdělaný a poučený člověk šetřiti bude datla ne proto, že jest „užitečným“, ale proto, že v něm uvidí předmět potěšení a že v něm vytuší bytost sobě samému příbuznou.

/Zdroj: JANDA, Jiří. Les: obrázky a dojmy z přírody. Praha: Zemský ústřední spolek jednot učitelských v království Českém, [1906]. 196, [2] s./


“BOJ” SAMIC O TERITORIUM

Na následujících fotografiích můžete vidět “souboj” samic o teritorium.


ODKAZY

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/
Flickr: https://www.flickr.com/people/191808421@N04/
Youtube: https://youtube.com/channel/UCioXy-aW4-C9dJbLIIHKbMQ