Káně lesní – pták roku 2021


Pro rok 2021 se ptákem roku, vyhlašovaným Českou společností ornitologickou, stala káně lesní. Ano, stala. Protože ač se většinou jméno káně vyslovuje v rodě středním, ve skutečnosti je káně rodu ženského. U nás jsou nejhojnější právě káně lesní, na zimu k nám přilétá i káně rousná. K vyhlášení káně ptákem roku napsala ČSO (jejíž jsem také členem) následující: “Česká společnost ornitologická vyhlašuje ptákem roku 2021 káni lesní. Pomyslné žezlo přebírá od jiřičky obecné. Udělením titulu káni chtějí ornitologové lépe představit veřejnosti tento hojný, ale přehlížený druh naší krajiny. Pozorováním kání lesních se může veřejnost dozvědět více o způsobu života jinak spíše plachých a nepočetných dravců.”

Ptáci: vylíčení života a jich vlastností.

Mnohé informace o našem nejběžnějším drvaci dnes v době internetu není težké dohledat, ale pojďme se podívat zpátky do minulosti, jak na káni hleděli naši předkové. Cituji: “Káně lesní je sice chytrá, lstivá a potměšilá, leč při tom dosit mírná, nejevíc odvahy jako dravci ostatní. Ona jest to zejména, s kým se vrány zaměstnávají, kterou křičíce horlivě pronásledují; na jejich pokřik sletí se pak také vlašťovky, konipáskové a jiní malí ptáci, aby súčastnili se malá zábavy – a smějí to činiti bez trestu, káně lesní nikdy proti nim nevystupuje nepřátelsky. 

Potravou její jsou hlavně, ba je-li jí se jich dosíci, výhradně myši. Že tu a onde chytí také mladého zajíce nebo mladou koroptev, když se jí právě namanou, to padá nehrubě na váhu, poněvadž to jsou právě řídké a nahodilé vyjímky. … Jak Lenz se domnívá, jedna káně lesní zpotřebuje denně třicet myší, tak že ročně zahubila by asi deset tisíc těchto škodlivých hlodavcův, a byť i výpočet ten nebyl zcela přesný, přece pravdou jest a zůstane, že káně lesní hubíc myši mnohem více nám prospívá nežli škodí usmrcujíc někdy některého zajíce neb koroptev.

Hlas káně podobá se kočičímu mňoukání, které bývá slyšeti již i od mláďat. Na konci dubna neb na počátku května staví si buď nové hnízdo nebo stěhuje se do starého neb obsazuje hnízdo vraní. “

/Zdroj: ZÁBORSKÝ, Bohuslav. Ptáci: vylíčení života a jich vlastností. V Praze: I. L. Kober, 1895. s. 21. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c409b095-e03e-4157-a9fa-ad56e8889cd0/


Hlasové projevy

Tři káně, kroužící nad lesem

Mladá káně

Káně, varovné voláníWeb ČSO Pták rokuwww.birdlife.cz/ptak-roku/
Zvláštní číslo časopisu Ptačí světhttp://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2021_01.pdf