Slavík modráček (Luscinia svecica)


Jedním z ptáčků, které jsem toužil pozorovat a samozřejmě i fotografovat je slavík modráček. Povedlo se. Vstával jsem ve 4 hodiny ráno a přesunul se během hodiny na lokalitu, kde jsem chtěl fotit něco jiného – jeřáby popelavé. Vybral jsem si místo v rákosí tak, abych byl co nejvíce skrytý před zraky ptáků a čekal jsem. Podotýkám, že jsem byl jen v holinkách, pod sebou měl židličku, která se pomalu ale jistě bořila do bahna. Většinu času jsem tedy “seděl” asi 5 cm nad vodou a každý pohyb mohl způsobit pád.

Veškeré okolí včetně rybníka zahalila téměř neproniknutelná mlha. Po dvou hodinách, kdy jsem celou dobu jeřáby pozoroval, se nakonec mlha zvedla tak, že se dalo alespoň něco fotit.


Ráno na lokalitě.
Ráno na lokalitě.
Já, čekající na jeřáby.
Pár jeřábů popelavých - původní cíl mé cesty.
Pár jeřábů popelavých – původní cíl mé cesty.

Výsledkem ovšem bylo, že jsem zkusil kromě jeřábů i modráčka, jehož jsem na místě zahlédl a i viděl. Krátká provokace hlasovou nahrávkou a výsledek můžete vidět sami. Nutno podotknout, že jsem se tam po několika hodinách vrátil ještě se ženou a modráček už tam na nás vykřikoval z dálky.


Slavík modráček ve slunečním mlžném oparu.
Slavík modráček ve slunečním mlžném oparu.

Modráček je příbuzný slavíka, je však mnohem méně známý a ani jeho zpěv není tak pěkný. Zato vzhledově je modráček opravdový krasavec a slavík se mu těžko vyrovná. Zvláště samečci, kteří mají modré hrdlo a uprostřed mají bílou skvrnu, patří mezi naše nejkrásnější ptáky. Modráčci hnízdí především v mokřinách zarostlých rákosím, vrbičkami a jinou podobnou vegetací. Živí se především hmyzem a dalšími bezobratlými, koncem léta také bobulemi. Hnízdo staví na zemi; vždy je dobře ukryto v rostlinstvu. Ve snůšce bývá nejčastěji 4 až 5 vajíček. Sedí pouze samička, krmí oba staří ptáci. Tažný, zimoviště leží ve Středomoří a v Africe severně od rovníku. Přílet na hnízdiště většinou začátkem dubna, odlet v srpnu a září. /Zdroj: Slavík modráček | Témata. Tematický archiv | Český rozhlas [online]. Copyright © 1997 [cit. 01.05.2021]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/slavik-modracek-7970643 /


Neúnavný zpěváček, hájící své teritorium.
Neúnavný zpěváček, hájící své teritorium.


VIDEO