Fotografie měsíce KVĚTEN 2021

Doba čtení: 3 minut/y

 


logo

Fotografie měsíc květen. Konečně pořádné jaro. Jak jsme zjistili, tak počátek května znamenal opožděný příchod jara a kromě zlepšení počasí i také přílet velkého množství tažných ptáků. Chtěl jsem se aktivizovat ve focení a návštěvách zajímavých lokalit, ale na konci dubna přišel úraz a tato situace samozřejmě ovlivnila veškeré moje snažení. Zaměřil jsem se tedy na zpracování restů a nedodělků, v rámci vycházek se mi však podařilo i několik letos nových a zajímavých pozorování. Současně jsem zpracoval nějaká videa.

V rámci zpřístupnění mých fotografií širší komunitě jsem se více zaměřil na můj instagram (https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/). Současně jsem se zpřístupnil své fotografie na serveru 100ASA (https://100asa.com/photographer/jirisvestka), který je zaměřen nejen na prezentaci fotografií, ale také na hodnocení, a to zajímavé. Hodnocení fotografií je založené na subjektivním hodnocení ostatních uživatelů a není to jen o nějakém lajku, ale o hodnocení pěti kritérií – kompozice, technika focení, kreativita, obsah a v neposlední řadě světlo.

Užijte si tedy výběr, fotografie za měsíc květen a i nějaká ta videa.


2.5.2021 – SLAVÍK MODRÁČEK

Navštívil jsem lokalitu a natočil pro vás několik záběrů slavíků modráčků, kteří zde byli pro mne překvapením.

 

23.5.2021 – VLHY PESTRÉ

Novinkou v mém letošním pozorování byla pro mne nová lokalita a hnízdiště vlh pestrých.

U VODY

U vodních toků se to začíná hemžit ptactvem. Konečně se objevuje větší množství bahňáků, daří se fotografovat už i ptačí mládež.


VLHY PESTRÉ

Novým velkým objevem, tedy pro mě, byla lokalita s hnízdištěm vlh pestrých. Užijte si jejich fotografie.


SOVY, SOVY, SOVY

Pokračuji ve zpracovávání již nafocených fotografií sov, některé jsem oprášil a zpracoval v novém softwaru, který nemám zas tak dlouho.


SYSEL OBECNÝ

Navštívil jsem i oblíbenou lokalitu se sysly.


KVĚTINY A LOKALITY

Okem fotoaparátu jsem fotografoval i květiny.


Nezapomeňte, publikuji na soutěžním serveru 100ASA: https://100asa.com/photographer/jirisvestka