VIDEO: EXPEDICE JIŽNÍ ČECHY

VIDEO: Expedice jižní Čechy

Uskutečnili jsme expedici do jižní oblasti naší země, kterou já osobně nazývám jihočeským ptačím rájem. Díky členství v ČSO (České společnosti ornitologické) trávíme hodně času v jižních Čechách a nyní i týden na terénní stanici Velký Tisý. Za pozorováním jsme ovšem vyráželi do oblasti širší. Shlédněte video a v něm máte krátké shrnutí naší expedice. Mimo jiné uvidíte i orla mořského a další.

 

Pro více videí navštivte můj kanál: ODEBÍRAT ▶ https://www.youtube.com/channel/UCioX…Terénní stanice Velký Tisý

Nejoblíbenější stanice ČSO je umístěna v srdci CHKO Třeboňsko na hrázi rybníka Velký Tisý. V bezprostředním okolí hnízdí mnoho zajímavých druhů – např. orel mořský, luňák hnědý, včelojed lesní, ostříž lesní, moták pochop, zrzohlávka rudozobá, hohol severní, potápka roháč a potápka malá, rybák obecný, slavík obecný, slavík modráček středoevropský, cvrčilka slavíková. Koncem léta se Velký Tisý pravidelně stává shromaždištěm několika tisíc hus velkých. Velmi zajímavá pozorování bývají i v období podzimních a jarních tahů (např. husa běločelá, hvízdák euroasijský, morčák bílý, luňák červený, orlovec říční, koliha velká aj.).

Orel mořský

Orel mořský je největším dravcem vyskytujícím se u nás, rozpětí jeho křídel je 200 až 245 cm. Ač tomu jeho druhové jméno nenapovídá, v Čechách hnízdil běžně až do poloviny 19. století, na Moravě ještě o několik desetiletí déle. Přechodně, až do 80. let minulého století, u nás jen zimoval, nejčastěji na Třeboňsku. Protože se zde současně nacházely i vhodné porosty k jeho hnízdění, soustředily se sem snahy ornitologů vedoucích k jeho repatriaci (repatriace = návrat živočichů nebo rostlin na místa jejich dřívějšího přirozeného výskytu, obvykle po jejich vyhubení vlivem lidské činnosti). Vybudováno bylo několik bezpečných hnízdišť, v zimě byli ptáci přikrmováni a v letech 1978 až 1989 bylo z umělého chovu vypuštěno 9 jedinců. Zdroj: Myslivost – Patří orel mořský na české nebe?. Myslivost – Home [online]. Dostupné z: https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2019/Zari-2019/Patri-orel-morsky-na-ceske-nebe

logo

 


VIDEA: https://czech-nature.com/videa/

Nezapomeňte, publikuji na soutěžním serveru 100ASA: https://100asa.com/photographer/jirisvestka