7 tipů pro fotografování zpěvných ptáků

posted in: Backstage, Novinky | 0

Fotografování zpěvných ptáků je pro mě každoročním vrcholem sezóny. Můžeme narazit na ptáky, kteří se u nás zastaví a zamíří do severnějších krajin, nebo na nově příchozí druhy, které u nás zůstanou a vychovají mláďata. Bez ohledu na to, co přesně objevíme, nás průzkum našeho blízkého okolí s bystrýma očima a ušima nezklame. Můžete si potom, stejně jako já, vést například evidenci pozorovaných druhů a publikovat vaše poznatky, jako například já v Projektu Birding 2021.

Zde je několik tipů, které vám, jak doufám, pomohou pořídit lepší snímky místních zpěvných druhů ptáků.


1. NAUČTE SE ROZPOZNÁVAT MÍSTNÍ PTAČÍ ZPĚV

Rozvíjení dovednosti pozorování ptáků sluchem je podle mého názoru nejdůležitějším prvkem, jak se stát lepším pozorovatelem a fotografem ptáků. To je obzvláště důležité, pokud jde o vyhledávání a fotografování zpěvných ptáků. Ačkoli mnoho druhů zpívá z odkrytých podsedávek, většina z nich to dělá z poměrně velké výšky a občas může být zastíněna listím. Jiní zpívají ze zcela skrytých míst, takže je téměř nemožné je zjistit pouhým pohledem. I když nemusíte mít encyklopedickou paměť na všechny ptáky ve vaší zemi, přinejmenším zapamatování si zpěvu některých běžných druhů výrazně zvýší vaši úspěšnost.

Kromě dalšího přínosu pro vaše fotografování může učení se rozpoznávání ptačího zpěvu výrazně obohatit váš pobyt v přírodě. Každý uplynulý týden během jara vám přinese nové malé překvapení, když přílet jednotlivých zpěvných druhů ptáků odhalíte jen podle jejich!


2. STUDIUM STANOVIŠŤ A LOKALIT

Zatímco netrénovanému oku se může zdát, že ptáci jsou roztroušeni po celé dané krajině bez většího důvodu, ve skutečnosti je rozmístění hnízdících ptáků jakkoliv jiné než náhodné.

Pokud jde o zpěvné ptáky, hlavním kritériem, které určuje vhodnost dané oblasti, je složení rostlinného patra. Některým druhům se bude dařit na obnovujících se stanovištích se spletí keřů a bylin, zatímco jiné mohou vyžadovat staré lesy. Některé se mohou vyskytovat pouze v nízko položených oblastech se stojatou vodou, zatímco jiné obsazují koruny nejvyšších stromů ve výšce 100 metrů nad zemí. Přesná kritéria se samozřejmě liší druh od druhu, ale hlavními určujícími faktory jsou hnízdní příležitosti a dostupnost potravy.

K dosažení lepšího porozumění stanovištím zpěvných ptáků bych vám doporučil dva důležité kroky. Prvním krokem je seznámení se s jednotlivými druhy buď prostřednictvím dostupných zdrojů knižních (např. kniha Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého Východu – pro mnohé známá jako tzv. Svensson), nebo online zdrojů. Druhým krokem je naučit se určovat místní stromy a keře. Uplatňování těchto nových znalostí při pobytu v terénu vám umožní pochopit, co vidíte; rozlišovat mikro stanoviště v krajině, která se dříve mohla zdát jednolitá. To vám může skutečně pomoci zúžit místa, kde hledat určitý druh, a lépe tak využít čas strávený v terénu.

3. PLÁNOVÁNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ PODLE POČASÍ A NAČASOVÁNÍ

Stejně jako u mnoha jiných typů fotografování hraje i při fotografování zpěvných ptáků velmi důležitou roli počasí.

Zatímco vlhkému počasí se většina fotografů ptáků obvykle vyhýbá, déšť zde může hrát důležitou roli. To platí zejména v případě, že se zaměřujete na druh, který ve vaší oblasti nehnízdí.

Většina stěhovavých zpěvných ptáků tráví dny odpočinkem a sháněním potravy, aby doplnili zásoby na další etapu své cesty. Se západem slunce se vydávají na cestu, k čemuž jim pomáhá hustší a stabilnější vzduch, a řídí se hvězdami. Při špatných povětrnostních podmínkách se mnoho ptáků usadí na zemi a čeká na lepší příležitost. Chcete-li takové podmínky během jarní migrace co nejlépe předpovědět, dejte si pozor na náhlý přechod od mírného jižního větru k silnému severnímu, mlze nebo dešti, který ptáky zdrží. Výborným místem k hledání mohou být severní břehy velkých vodních ploch, které mohou představovat první dostupná místa přistání pro mnoho přistávajících migrantů. Velmi zajímavé mohou být také zalesněné parky a další izolované přírodní oblasti uprostřed městské zástavby!

O větru se toho nedá říct mnoho, jen to, že se mu při fotografování zpěvných ptáků musíme za každou cenu vyhnout. Zpěv je značně omezen a za větrného počasí je také mnohem obtížnější ho odhalit. Také vyfotografování malého ptáka na kymácející se větvi může být téměř nemožné. Při plánování zohledněte předpověď větru a vyhledejte chráněná místa, na která se můžete soustředit v případě, že bude foukat.

Načasování podle ročního období je další důležitá součást přípravy. Samci zpěvných ptáků mají tendenci aktivněji zpívat a bránit se, zatímco probíhá proces stanovování teritoriálních hranic a párování. Jakmile začne hnízdění, mnozí ptáci se stanou mnohem uzavřenějšími a nenápadnějšími. Nejlepší příležitosti jsem často měl na začátku sezóny, než se ptáci začali věnovat povinnostem spojeným s odchovem mláďat.

Podle mých zkušeností platí, že čím dříve v sezóně, tím lépe. Jako další bonus se na mnoha stromech a keřích objeví čerstvé listí a kočičky, které jsou výborným místem k hnízdění. Pomocí zdrojů, jako je například eBird nebo birds.cz, získáte přehled o tom, kdy do vaší oblasti přilétají určité druhy ptáků.


4. VYUŽÍVÁNÍ TOPOGRAFIE

Domnívám se, že využití topografie krajiny v náš prospěch je jednou z nejvíce podceňovaných terénních technik při fotografování ptáků. Při tahání těžkých objektivů a stativů není divu, že častěji volíme cestu nejmenšího odporu a jednoduše odložíme své vybavení tam, kde je to výhodné. Práce v rovinatém terénu však může mít skutečné nevýhody. Zpravidla platí, že perspektiva ve výšce očí při fotografování divoké přírody často vyústí v nejpůsobivější a nejintimnější snímky. Vzhledem k tomu, že většina zpěvných ptáků tráví většinu času vysoko nad lesní půdou, může se vám často stát, že váš objektiv bude mířit vzhůru v docela absurdních úhlech. Jak si asi dokážete představit, jen málokdy to vede k lichotivému snímku. Výsledkem může být také nežádoucí protisvětlo a světlé body na pozadí. Stejně jako při fotografování krajiny je velmi důležitým krokem k dosažení lepšího úhlu pohledu a zohlednění okolního terénu.

Například mnoho druhů pěvců prožívá většinu svého života v korunách stromů. Kromě pití a koupání je pro ně nepřirozené sestupovat až na naši úroveň. S ohledem na tuto skutečnost často vyhledávám kopcovitý terén v dosahu přilehlých stromů, který mi umožní přístup k pozorovacímu bodu ve výšce očí. Nemusí to být zrovna vysoká skála, i svah s mírným sklonem může výrazně zlepšit úhel záběru.

Zvažte také, jak terén za vaším objektem ovlivní pozadí. Rovná plocha bude mít pravděpodobně za následek světlé pozadí s oblohou, i když je váš objekt poměrně nízko. Umístění na svahu nebo vzdáleném porostu přímo za vaším objektem často výrazně zlepší vaše pozadí.


5. VYUŽITÍ NAHRÁVEK PTAČÍHO ZPĚVU

Samci zpěvných ptáků si po příletu na hnízdiště nárokují svá teritoria tím, že svou přítomnost oznamují důrazným zpěvem. Tato oznámení slouží nejen jako varování pro případné konkurenční samce v okolí, ale také jako výzva pro samice, s nimiž chtějí vytvořit pár. Zpěv nebo fyzická přítomnost jakéhokoli přicházejícího samce téměř vždy vyvolají silnou reakci a místní samec se vydává na hon. Počáteční období hnízdění je plné soupeření.

Přehrání nahrávky zpěvu daného druhu poměrně často způsobí, že nejbližší samec odpoví a začne jej pozorně zkoumat. Toho se běžně využívá pro výzkumné účely, a jak si asi dokážete představit, může to výrazně zlepšit šance na bližší pozorování a pořízení vynikajících snímků těchto ptáků.

Je velmi důležité si uvědomit, že používání přehrávání volání by mělo být prováděno střídmě a pouze po zvážení některých důležitých faktorů.

Zatímco přehrávání ptačího zpěvu, abychom si umožnili bližší pohled, se většině lidí pravděpodobně zdá docela neškodné, je třeba mít na paměti, že to ptákům, které ovlivňuje, způsobí určitý dodatečný výdej energie. Skutečnost je taková, že ptáci jsou nesmírně odolní tvorové. Nejenže mnozí z nich překonávají tisíce kilometrů ročně v nepříznivých, pro nás lidi nepředstavitelných podmínkách, ale konflikty s konkurenčními nápadníky a dokonce i s jinými druhy ptáků jsou zcela běžnou a nezbytnou součástí jejich života. I přesto je velmi důležité, abychom krotili své nadšení a měli na paměti blaho ptáka. Jaro je obdobím hnízdění a některé druhy mohou být citlivé na vyrušení, proto se vždy rozhodujte s rozvahou. Vždy si dávám pozor na příznaky, které mohou indikovat stresovaného ptáka, a nikdy nepoužívám volání po delší dobu. Ptáci obvykle rychle prozkoumají okolí a pak se vrátí na svá oblíbená místa.


6. FOTOGRAFOVÁNÍ NA OKRAJI LESA

Když se zaměřujeme na zpěvné ptáky, může se zdát přirozené vstoupit do samotného lesa, abychom vystopovali naše objekty. Koneckonců, právě odtud pravděpodobně vychází jejich zpěv. Ačkoli tímto způsobem jistě můžete mít úspěch a zážitek z putování pod stromy a nahlížení do světa pěvců je příjemný, podle mých zkušeností to nebývá příliš produktivní metoda s ohledem na fotografování. Pod korunami stromů může být málo světla.

Oproti tomu kvetoucí a plodící keře a malé stromy, kterým se daří podél okraje lesa, bývají pro zpěvné ptáky mnoha druhů mnohem atraktivnější. Nejen pro krmení, ale také pro hnízdění, kde hustý porost vytváří dostatek úkrytů.

Zde je několik krajinných prvků, na které si dávám pozor při sledování zpěvných ptáků:

– Světlé mezery v místech, kde padlé stromy umožnily rozvinutější podrost.

– Nejvzdálenější okraje lesa podél klidných zapadlých cest.

– Obnovující se mýtiny

– Koridory elektrického vedení

– Přirozené lesní mýtiny

Při fotografování podél okraje lesa je třeba myslet na to, jak se orientovat. Vzhledem k tomu, že vegetace rostoucí podél vnějšího okraje bývá v poměrně jednotné rovině, fotografování přímo směrem k lesu často vyústí v pozadí, které je velmi blízko za vaším objektem. Pokud budete místo toho fotografovat po linii, nikoliv pod úhlem 90 stupňů k okraji lesa, můžete se zaměřit na objekty, které sedí na izolovaných větvích, které nabízejí vzdálenější pozadí.


7. ROZVÍJENÍ NÁVYKŮ MASKOVÁNÍ SE V TERÉNU

Ačkoli se můžete setkat s méně plachými zpěvnými ptáky, většina z nich je obvykle vůči lidem velmi ostražitá. Protože jsou na nejnižším stupni ptačího potravního řetězce, mají obvykle velmi plachou povahu. S ohledem na tuto skutečnost je důležité, abyste zvážili svou přítomnost v terénu a její možný dopad na váš fotografický úspěch. Obecně řečeno, zpěvní ptáci vás vnímají jako hrozbu a budou se od vás vzdalovat, a to tím více, čím zřetelnější bude vaše přítomnost.

Z mých zkušeností je nejčastějším zlozvykem, s nímž se setkávám, nedostatečné uvědomění si toho, jaký vliv má pohyb, hlas a celková přítomnost na fotografovaný objekt a následně i na výsledné snímky. To je obzvláště důležité při práci s tak ostražitými objekty, jako jsou malí ptáci. Pokud budete mít na paměti těchto několik zásad, můžete výrazně zlepšit svůj úspěch v terénu.

– Při fotografování ze stativu vytáhněte nohy nebo zvedněte středový sloupek tak, aby byl fotoaparát blízko úrovně očí. Tím zajistíte, že se nebudete muset náhle sehnout, abyste se podívali do hledáčku, což způsobí zbytečný pohyb.

– Náhlý pohyb objektivem v reakci na ptáka, který se objeví v záběru velmi blízko, pravděpodobně způsobí jeho vyplašení. Ačkoli můžete riskovat, že propásnete počáteční okamžik, trpělivost a pomalá reakce vám často z dlouhodobého hlediska prospějí.

– Pokud potřebujete něco sdělit těm, s nimiž případně fotografujete, zvykněte si to dělat šeptem.

– Pokud čekáte, až se pták přiblíží a předvídáte ho na určitém místě, zaujměte předem pozici. Jakýkoli pohyb pravděpodobně zradí ptáčka od dalšího přiblížení.

Maskované oblečení, maskovací sítě a další pomůcky mohou být cenným vybavením, které si můžete vzít s sebou bez ohledu na to, co fotografujete. Považuji je za obzvláště užitečné pro malé létavé ptáky, kteří by se jinak nemuseli přiblížit, když mají člověka na očích.


DOUFÁM, ŽE PRO VÁS BYL TENTO NÁVOD UŽITEČNÝ A ŽE VÁS MOTIVUJE K TOMU, ABYSTE VYRAZILI VEN A OBJEVOVALI NOVÉ PTAČÍ PŘÍRŮSTKY VE VAŠICH LESÍCH A VAŠEM OKOLÍ!


(Zdroj informací a nápadů: internet; foto: archiv autora)