Birdwatching aneb ptáčkaření 2022

posted in: Birding, Novinky, Projekty | 0

Pozorování ptáků, neboli birdwatching, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života.

Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


Tetřívek obecný na dokumentční fotografii.

ROK 2021

Rok 2021 nebyl pro pozorování tak, jak ho provádíme my vůbec přívětivý. I přesto se nám podařilo několik úspěšných “zářezů” nad rámec povinných druhů. Již 2.1.2021 jsme měli štěstí na puštíka obecného. O týden později, tedy 9.1.2021 jsme měli štěstí na sýčka obecného, i když to bylo štěstí připravené díky studiu a shánění materiálů o výskytu. Na dovolené se nám podařilo poslouchat výra velkého (22.4.2021) a opětovně pozorovat puštíka obecného. Do birdlistu nám přibyli i vzácnější druhy dravců, jako je ostříž lesní a orlovec říční. Objevili jsme hnízdiště jeřába popelavého a slavíka modráčka. Dalším objevem bylo hnízdiště vlhy pestré, kde jsem pořídil několik luxusních záběrů. Jedním z pozorovatelských vrcholů bylo pozorování a i dokumentační vyfocení dudka chocholatého. Na závěr roku jsme po delší přípravě a bádání objevili tokaniště tetřívka obecného, kde se nám ho podařilo několikrát spatřit a i jednou dokumentačně vyfotit. Rok 2021 jsme zakončili bilancí 148 pozorovaných druhů ptáků, což je o tři druhy méně, než v roce 2020. 


Pro rok 2022 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů:

PTÁK ROKU 2022

vlha pestrá

CÍL POZOROVÁNÍ

tetřívek obecný
jeřáb popelavý
sovy
dudek chocholatý
bahňáci

FOTOGRAFICKÝ CÍL

vlha pestrá
sovy
dravci
tetřívek obecný

CÍLOVÁ LOKALITA

oblasti výskytu tetřívka obecného
meandry Ploučnice (oblast Hradčany a Veselí)
ptačí oblast Řežabinec
přírodní památka Písečný přesyp u Osečka (Poděbrady)


ODKAZY

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/
Flickr: https://www.flickr.com/people/191808421@N04/