Úspěchy našeho ptáčkaření – 1. polovina roku 2022

posted in: Birding, Novinky, Projekty | 0


Pozorování ptáků, neboli birdwatching či ptáčkaření, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života.

Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


Pro rok 2022 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů:

PTÁK ROKU 2022 STRÁNEK CZECH-NATURE.COM

vlha pestrá

CÍL POZOROVÁNÍ

tetřívek obecný
jeřáb popelavý
sovy
dudek chocholatý
bahňáci

FOTOGRAFICKÝ CÍL

vlha pestrá
sovy
dravci
tetřívek obecný

CÍLOVÁ LOKALITA

oblasti výskytu tetřívka obecného
meandry Ploučnice (oblast Hradčany a Veselí)
ptačí oblast Řežabinec
přírodní památka Písečný přesyp u Osečka (Poděbrady)


JAK PLNÍME NAŠE CÍLE?

Vlha pestrá je pro rok 2022 náš Pták roku a současně i fotografický cíl. Vlh jsem si letos užili více než dost a jak zážitků, tak fotografií máme více než dost. Naše první letošní pozorování vlh bylo 21.5.2022.


Na vlhy petsré jsem měl letos opravdu štěstí, ať již na mých oblíbených lokalitách ve Středních Čechách, nebo i náhodně v Jižních Čechách.

Dalším cílem letošního pozorování je tetřívek obecný. I v tomto případě se zadařilo. Fotograficky to nebylo tak úspěšné, jak bych si představoval, ale podařila se alespoň dokumentační fotografie. První pozorování proběhlo 1.4.2022.


Dokumentační fotografie pozorování tetřívka obecného. Ten den jsem jich pozoroval pět.

Třetím cílem bylo pozorovat jeřába popelavého. Na něj jsme měli letošní rok opravdu štěstí a dá se skoro říci, že jeřábi jsme viděli skoro všude, kam jsme vyrazili. První pozorování bylo již 19.2.2022.


Jeřáb popelavý na Mladoboleslavsku.

Bahňáci nám letošní rok zatím také nedali moc práce. Navíc rok ještě nekončí a tudíž doufám, že se nám letos podaří ještě birdlist rozšířit. Prozatím jsme měli štěstí na čejku chocholatou (1.3.), vodouše kropenatého (5.3.), bekasinu otavní (5.3.), vodouš bahenní (16.4.), jespák bojovný (16.4.), kulík říční (16.4.), pisila čáponohá (14.6.), vodouš rudonohý (15.6.), vodouš tmavý (15.6.), tenkozobec opačný (15.6.) a nakonec břehouš černoocasý (15.6.). Myslím si, že pro nás je 11 pozorovaných druhů bahňáků v prvním pololetí super úspěch.


Zleva: břehouš černoocasý, husice rezavá a racek chechtavý, ti všichni na Novohaklovském rybníku.

Pozorovat dudka chocholatého jsme i letos měli štěstí, a to poblíž ornitologické stanice Velký Tisý. Fotografovat se nám ho ovšem zatím nepodařilo.


FOTOGRAFICKÉ CÍLE

I v rámci fotografických cílů se víceméně daří. Když pominu fotografie ptáčků, které jsou i cíly pozorování, nad rámec tohoto jsem měl štěstí i na dravce. Jejich fotografie můžete ovšem vidět v sekci Projekty pod položkou Projekt dravci 2020-22.


Včelojed lesní v NP Bavorský les.