11 nej úspěchů našeho ptáčkaření v roce 2022

Doba čtení: 4 minut/y

Pozorování ptáků, neboli birdwatching či ptáčkaření, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života.

Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


Pro rok 2022 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů:

( – splněno; – splněno částečně; – nesplněno)

PTÁK ROKU 2022 STRÁNEK CZECH-NATURE.COM

vlha pestrá

CÍL POZOROVÁNÍ

tetřívek obecný
jeřáb popelavý
sovy
dudek chocholatý
bahňáci

FOTOGRAFICKÝ CÍL

vlha pestrá
sovy
dravci
tetřívek obecný

CÍLOVÁ LOKALITA

oblasti výskytu tetřívka obecného
meandry Ploučnice (oblast Hradčany a Veselí)
ptačí oblast Řežabinec
přírodní památka Písečný přesyp u Osečka (Poděbrady)

11 NEJ POZOROVÁNÍ ROKU 2022

Vybral jsem pro vás 11 fotografií, které monitorují naše ptáčkařské úspěchy v loňském roce. Seřazeny jsou abecedně.

 

1) Břehouš černoocasý (Limosa limosa) – na fotografii zcela vlevo. Štěstí jsme měli na dva exempláře na Novohaklovském rybníce 15.6.2022 v rámci Expedice Jižní Čechy 2022.

2) Dudek chocholatý (Upupa epops) – ilustrační fotografie dudka v lidské péči. Na samotné pozorování jsme měli štěstí opět v rámci Expedice Jižní Čechy 2022, lokalitou byla hráz rybníky Velký Tisý a dudka jsme viděli 14.6.2022.

3) Husice rezavá (Tadorna ferruginea) – další ze zajímavých pozorování v rámci Expedice Jižní Čechy 2022. Opět 15.6.2022 a lokalitou byl Novohaklovský rybník.

4) Chřástal kropenatý (Porzana porzana) – pozorování tohoto druhu bylo vlastně velmi šťastné. Chřástala jsme pozorovali v průseku rákosin vedle ornitologické stanice ČSO Velký Tisý při čekání na ozývajícího se chřástala vodního. Datem pozorování bylo 26.9.2022.

5) Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) – jedno z nejneobvyklejších pozorování. Jedná se o jedince, který unikl z lidské péče, nicméně úspěšně přežíval ve volné přírodě. Pozorovali jsme ho nedaleko Sedlčánek 11.9.2022.

6) Kulík písečný (Charadrius hiaticula) – pozorován na VN Nechranice, kdy se zde pohybovalo mnoho druhů bahňáků. Z několika druhů jsem do tohoto výčtu vybral právě tento druh. Datem pozorování bylo 19.9.2022.

7) Moták lužní (Circus pygargus) – pozorování tohoto druhu bylo opět šťastné a náhodné při průzkumu lokality, kam obvykle jezdím pozorovat a fotografovat vlhy pestré. Lokalitou je Mladoboleslavsko a datem 21.5.2022.

8) Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – sokola jsme pozorovali během roku několikrát. Poprvé již 21.5.2022, tato fotografie je ovšem z podzimní návštěvy Lužických hor.

9) Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) – 15.6.2022 a další fotografie z návštěvy Novohaklovského rybníku.

10) Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) – rytíř hor na zasněženém smrku. Fotografie byla pořízena 1.4.2022. Na lokalitě v Krušných horách jsem trávil čas od 5.00 hodin ráno v hustém sněžení. I přesto se setkání podařilo a měl jsem možnost pozorovat dva jedince.

11) Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) – pobývala na stejném místě jako ibis posvátný. Pozorovali jsme jí nedaleko Sedlčánek 11.9.2022.


NEPTÁČKAŘSKÝ ÚSPĚCH

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) – zvěř srstnatou obvykle moc nefotím a vybírám si druhy, které mě zajímají nad rámec běžných druhů. Z tohoto důvodu padla volba i na tyto horské čertíky. Navštívil jsem proto Lužické hory, kde se několik desítek těchto krasavců zdržuje. Při první návštěvě proběhlo velmi letmé, nefotografické setkání, při druhé návštěvě to bylo značně lepší a podařilo se mi fotografovat jednoho kamaráda, který se tam na mě přišel podívat. Podařil se mi i jeden unikátní fotografický úlovek, kdy na jedné fotografii zachycuji jak kamzíka, tak jelena.