Birdwatching aneb ptáčkaření 2023

posted in: Birding, Novinky, Projekty | 0


Pozorování ptáků, neboli birdwatching, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života.

Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


ROK 2023

Pro rok 2023 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů:

PTÁK ROKU 2023 - jeřáb popelavý

CÍL POZOROVÁNÍ - jakýkoliv doposud nepozorovaný druh, jeřáb popelavý, sovy (kalous ušatý), dudek chocholatý, bahňáci

FOTOGRAFICKÝ CÍL - jeřáb popelavý, bahňáci, vlha pestrá, sovy, dravci

CÍLOVÁ LOKALITA - NP Bavorský les, Lužické hory, ostrovy Helgoland a Düne, ptačí oblast Řežabinec, NPR Velký Tisý a okolí


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

[smart_post_show id="8659"]

[smart_post_show id="8155"]

ROK 2022

Rok 2022 byl pro nás v ptáčkaření celkem úspěšný. Z těch zajímavějších nebo námi preferovaných (sovy, dravci, bahňáci) jsme zapsali 22.1. krahujce obecného, 19.2. ostralku štíhlou, jeřába popelavého a luňáka červeného, 26.2. orla mořského, 20.3. motáka pilicha a od 21.3. se nám nedaleko našeho okna poměrně pravidelně ozýval puštík obecný. Budil nás ráno o půl páté a ozýval se občas i večer. 25.3. se mi podařil nádherný "zářez", pozoroval jsem bukače velkého, který připlaval ! na vábení potápky roháče jednoho fotografa na lokalitě. Tradičním pozorováním byl 1.4. tetřívek obecný, jehož jezdím na lokalitu občas pozorovat. Motáka pochopa jsme poprvé pozorovali 2.4., vlaštovku obecnou 16.4. Na jedné oblíbené lokalitě jsme 16.4. pozorovali několik pro nás důležitých druhů - kulíka říčního, jespáka bojovného, vodouše bahenního, rákosníka proužkovaného, slavíka modráčka a konopku obecnou. Skvělou návštěvou jedné pískovny jsem naráz získali zápis vlhy pestré, ostříže lesního a sokola stěhovavého, a to 21.5. Ve stejný den, ale na jiné lokalitě jsme viděli i motáka lužního. Krásné pozorování nám přineslo zápis dudka chocholatého. To bylo součástí naší jihočeské expedice v období od 13.6. do 16.6., kdy jsme pozorovali i pisilu čáponohou, tenkozobce opačného, husici liščí i rezavou, břehouše černoocasého, vodouše rudonohého, šedého i tmavého. Pozorování bahňáků jsem doplnil 19.9. o jespáka rezavého, křivozobého a malého a k nim jsem přidal i kulíka písečného. Podzimní expedice do jižních Čech přinesla i kormorána malého a v neposlední řadě chřástala kropenatého. Pozorování chřástala bylo pomyslnou třešničkou na dortu. Nesmím zapomenout na společné pozorování ibise posvátného a volavky rusohlavé, kdy zejména ibis byl jednoznačně uprchlíkem z lidské péče, ale dlouhou dobu se pohyboval na jednom místě a ve volné přírodě. Rok 2022 jsme zakončili pozorováním 153 druhů, nejvíce v mé ptáčkařské historii, celkem mám na birdlistu ke dni sepsání tohoto článku 192 pozorovaných ptačích druhů. 

Chřástal kropenatý, pozorování, které nám udělalo obrovskou radost.