Jak plníme cíle ptáčkaření 2023

Doba čtení: 2 minut/y

 


V článku Birdwatching aneb ptáčkaření 2023 jsem vás seznámil s tím, jak jsme si vedli v minulém roce a co chystáme pro rok letošní, tedy jak plníme cíle ptáčkaření. Prvních pět měsíců jsme měli docela štěstí a viděli i několik nových druhů, které jsme doposud nepozorovali. Současně jsme měli štěstí i na druhy, které jsme již pozorovali, ale jsou pro nás méně běžné a zajímavější.


ROK 2023

( – splněno; – splněno částečně; – nesplněno)


CÍL POZOROVÁNÍ

jakýkoliv doposud nepozorovaný druh = datlík tříprstý, labuť malá, racek černohlavý, výreček malý
jeřáb popelavý
sovy (kalous ušatý) = kalous ušatý, puštík obecný, výreček malý
dudek chocholatý
bahňáci


Dva druhy na jedné fotografii – vlha pestrá a méně zřetelná břehule říční.

FOTOGRAFICKÝ CÍL

jeřáb popelavý
bahňáci
vlha pestrá = první pozorování 20.5. (vloni 21.5.), podařily se i nějaké fotografie
sovy = kalous ušatý, puštík obecný, výreček malý, puštík bradatý, sýček obecný, kulíšek brazilský, výr velký západosibiřský
dravci = včelojed lesní, sokol stěhovavý, orel kamčatský, poštolka obecná, raroh lovecký,


Výreček malý – jedno z velkých překvapení a unikátních pozorování.

CÍLOVÁ LOKALITA

NP Bavorský les – v letošním roce jsme lokalitu navštívili a měli možnost zde pořídit mnoho zajímavých fotografií
Lužické hory – návštěva v letošním roce nás ještě čeká
ostrovy Helgoland a Düne – čeká nás červnová expedice
ptačí oblast Řežabinec
NPR Velký Tisý a okolí = naši oblíbenou lokalitu jsme již navštívili, ale ještě nás čekají dvě expedice do těchto míst


Krutihlav obecný – jedno ze zajímavějších pozorování letošního roku.
ODKAZY

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/