Jak plníme cíle ptáčkaření 2023

posted in: Birding, Projekty | 0

 


V článku Birdwatching aneb ptáčkaření 2023 jsem vás seznámil s tím, jak jsme si vedli v minulém roce a co chystáme pro rok letošní. V tomto článku zjistíte, jak plníme cíle ptáčkaření v letošním roce. Prvních pět měsíců jsme měli docela štěstí a viděli i několik nových druhů, které jsme doposud nepozorovali. Současně jsme měli štěstí i na druhy, které jsme již pozorovali, ale jsou pro nás méně běžné a zajímavější.

AKTUALIZACE - V TUTO CHVÍLI MÁME NA EVROPSKÉM BIRDLISTU JIŽ 211 POZOROVANÝCH DRUHŮ, LETOS JSME POZOROVALI 157 DRUHŮ, COŽ JE UŽ TEĎ O 5 DRUHŮ VÍCE, NEŽ LOŇSKÝ ROK.


ROK 2023

( – splněno; – splněno částečně; – nesplněno)


CÍL POZOROVÁNÍ

jakýkoliv doposud nepozorovaný druh = datlík tříprstý, labuť malá, racek černohlavý, výreček malý, atd.
jeřáb popelavý
sovy (kalous ušatý) = kalous ušatý, puštík obecný, výreček malý
dudek chocholatý
bahňáci


Dva druhy na jedné fotografii - vlha pestrá a méně zřetelná břehule říční.

FOTOGRAFICKÝ CÍL

jeřáb popelavý
bahňáci
vlha pestrá = první pozorování 20.5. (vloni 21.5.), podařily se i nějaké fotografie
sovy = kalous ušatý, puštík obecný, výreček malý, puštík bradatý, sýček obecný, kulíšek brazilský, výr velký západosibiřský
dravci = včelojed lesní, sokol stěhovavý, orel kamčatský, poštolka obecná, raroh lovecký,


Výreček malý - jedno z velkých překvapení a unikátních pozorování.

CÍLOVÁ LOKALITA

NP Bavorský les - v letošním roce jsme lokalitu navštívili a měli možnost zde pořídit mnoho zajímavých fotografií
Lužické hory - návštěva v letošním roce nás ještě čeká
ostrovy Helgoland a Düne (viz. https://czech-nature.com/2023/06/helgoland-a-dune-skrze-objektiv-fotografa-objevte-tajemstvi-techto-mist-z-pohodli-vaseho-domova/)
ptačí oblast Řežabinec
NPR Velký Tisý a okolí = naši oblíbenou lokalitu jsme již dvakrát navštívili, ale ještě nás čeká jedna expedice do těchto míst


Krutihlav obecný - jedno ze zajímavějších pozorování letošního roku.
ODKAZY

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/