Kulík říční (Charadrius dubius)

Doba čtení: 2 minut/y
POBÍHAJÍCÍ KULIČKA

České jméno kulíka nejspíš pochází od způsobu jeho pohybu. Tento ptáček je velikosti silnějšího vrabce, ale na vyšších nožkách, a dokáže se pohybovat po zemi tak rychle, že pohyb nožek ani nepostřehneme. Vypadá jako hnědobílá kulička.

Podobně jako s jinými bahňáky se s ním nejčastěji setkáváme v blízkosti vod a na podobných vlhkých místech, kde i hnízdí. Vhodných míst k hnízdění kulíka říčního ale podstatně ubylo. Je to jednak vlivem meliorací a jednak změnami v obhospodařování rybníků.

Dříve se totiž běžně rybníky v létě nechávaly bez vody, čili se letnily. Od toho způsobu hospodaření v rybnících se však už upouští. Kromě rybníků hnízdí kulíci někdy i dost daleko od vody, v různých pískovnách, štěrkovnách a někdy i na kamenitých polích. Podle výzkumů však v Čechách nejhojněji stále ještě hnízdí na letněných rybnících.


DUPY DUP A ČERVÍK JE VENKU

Kulíci říční se živí hlavně hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, kteří žijí v mělké vodě nebo v její bezprostřední blízkosti. Potravu sbírají buď tak, že zobák ponoří až po oči do vody a při vyhledávání kořisti řídí především hmatem. Pokud je kořist na povrchu země, obratně ji sezobnou. A v případě, že je kořist skryta pod povrchem písku, vyskytuje se velice zajímavý způsob lovu. Kulík pobíhá po břehu, najednou se zastaví a jakoby chvíli poslouchá a pátrá. To asi tuší těsně pod sebou nebo před sebou nějakou vhodnou kořist. Začne najednou podupávat nožičkou a pro toto jeho zvláštní chování existují dvě vysvětlení.

Buď že napodobuje pleskání dešťových kapek o půdu, na což pudově červi a další bezobratlí živočichové reagují tak, že vylézají z půdy. A druhé vysvětlení je takové, že prostě kulík tímto zacukáním nožičkou a zaťukáním o zem červy vyplaší a ti reagují nějakým pohybem, pro nás asi nepostřehnutelným, ale kulík vidí, jak se pohne písek, hbitě odsune kamínky a kořisti se zmocní.

Jasným hlasem a milým zjevem patří kulíci říční neodmyslitelně na břehy našich řek a rybníků. Při procházce se příště raději vyhněme místu, kde na nás dospělí ptáci budou naletovat. Vejce nebo přikrčená mláďata totiž natolik splývají s okolím, že bychom nechtěně mohli způsobit neštěstí.


HLASOVÉ PROJEVY


VIDEO


(Zdroj: https://temata.rozhlas.cz/kulik-ricni-7970619, https://xeno-canto.org/)