Birding v roce 2023 – shrnutí roku

posted in: Birding | 0

Začátky roku vždy patří k období, kdy člověk tak nějak shrnuje rok předchozí ve všech zájmových směrech. Ne jinak tomu bude u mne. Fotografickou část roku jsem již shnul v článku Výběr nej 12 fotografií za rok 2023,nyní tedy nastal čas ohlédnutí i za rokem ptáčkařských, nebo-li též birderským. Pojďte proto se mnou nahlédnout do tajů mého ptáčkařského deníku.


Česká republika

V rámci České republiky činí náš life-list celkem 197 pozorovaných druhů, pro rok 2023 celkově 158 druhů (vloni 153 druhů). Pokusím se vám přiblížit výčet těch nejzajímavějších z nich, nebo výčet těch, které patřily k našim cílovým druhům.

První záznam v roce 2023 jsem učinil až 7.1. Hned tento den jsem zapsal kromě mnoha běžnějších druhů i první zájmový, kterým byl kalous ušatý. Ten den byl vůbec plodný, neb jsem zapsal ještě jeřáby popelavého a poprvé v životě viděnou labuť malou. Orla mořského jsme poprvé viděli 4.3., hned poté 12.3. puštíka obecného, kterého jsem objevil v sousední PP Obora Hvězda. Stejného a ve stejné lokalitě jsem pozoroval oblíbeného datla černého. Prvního bahňáka jsem zapsal 17.3. a byla jím bekasina otavní. Stejný den přišel na řadu i vodouš kropenatý a dravec jestřáb lesní. První výjezd na NPR Velký a Malý Tisý proběhl 14.4. a krom mnohých dalších druhů jsme zde pozorovali slavíka modráčka. Při okruhu v okolí Českých Budějovic jsme pozorovali kulíka říčního, jespáka bojovného a racka černohlavého. Luxusní zápis a první životní pozorování datlíka tříprstého proběhlo 22.4. Další životní pozorování bylo uskutečněno 13.5. a objektem byl výreček malý. Poté přišla první letošní expedice na NPR Velký a Malý Tisý v období  5.-11.6. a měli jsme to štěstí při pozorování rybáka bahenního, rybáka černého, kolpíka bílého a cvrčilky zelené, při okolním cestování jsme pozorovali i potápku černokrkou nebo kormorána malého. Poté následovala cesta do Severního moře. Podzim probíhal v duchu návštěv standartních lokalit, na kterých jsem 22.7. pozoroval dudka chocholatého, 9.9. tetřívka obecného, 16.9. orešníka kropenatého a výčet zajímavých pozorování letošního roku jsem uzavřel 30.12. zápisem husy běločelé, husy tundrové a hlavně hoholky lední.


Hoholka lední, jezero Most, 30.12.2023

Svět

V rámci celého světa činí náš birdlist celkem 212 pozorovaných druhů, v letošním roce jsme tento seznam rozšířili o 16 druhů pozorovaných mimo Českou republiku.

Naše cesta započala 18.6. a ten den byl v přístavu Cuxhaven prvním novým přírůstkem ústřičník velký. Poté jsme přecestovali na Helgoland a Düne, kde jsem se věnoval převážně fotografování a bird-list jsem sesumíroval za všechny dny. K pozorovaným druhům patřila berneška velká, kajka mořská, kulík bledý, koliha malá, kamenáček pestrý, jespák písečný, alka malá, alkoun úzkozobý, racek tříprstý, racek mořský, racek žlutonohý, rybák severní, terej bílý, bělořit šedý, linduška luční.


Kolonie ptactva na ostrově Helgoland.

ROK 2023

( – splněno; – splněno částečně; – nesplněno)


CÍL POZOROVÁNÍ (v ČR i ve světě)

jakýkoliv doposud nepozorovaný druhdatlík tříprstý, labuť malá, racek černohlavý, výreček malý, cvrčilka zelená, ústřičník velký, berneška velká, kajka mořská, kulík bledý, koliha malá, kamenáček pestrý, jespák písečný, alka malá, alkoun úzkozobý, racek tříprstý, racek mořský, racek žlutonohý, rybák severní, terej bílý, bělořit šedý, linduška luční, hoholka lední
jeřáb popelavý
sovykalous ušatý, puštík obecný, výreček malý,
dudek chocholatý
bahňácičejka chocholatá, bekasina otavní, vodouš kropenatý, kulík říční, jespák bojovný, rybák bahenní, rybák černý, kulík písečný, jespák obecný, vodouš bahenní, ústřičník velký, kulík bledý, koliha malá, kamenáček pestrý, jespák písečný,

Kulík bledý - jedinečné pozorování na ostrově Düne.

FOTOGRAFICKÝ CÍL (wildlife i v lidské péči)

jeřáb popelavý
bahňáci
vlha pestráprvní pozorování 20.5. (vloni 21.5.), podařily se i zajímavé fotografie
sovykalous ušatý, puštík obecný, výreček malý, puštík bradatý, sýček obecný, kulíšek brazilský, výr velký západosibiřský, sova pálená, sýc rousný, výr velký, výreček bělolící,
dravcivčelojed lesní, sokol stěhovavý, orel kamčatský, poštolka obecná, raroh lovecký, poštolka vrabčí, káně rudochvostá, orel bělohlavý, orel východní,

Kulík písečný, jeden z fotografických cílů. Ostrov Düne.

CÍLOVÁ LOKALITA

NP Bavorský lesv letošním roce jsme lokalitu navštívili a měli možnost zde pořídit mnoho zajímavých fotografií
Lužické horynepodařilo se
ostrovy Helgoland a Düneviz. https://czech-nature.com/2023/06/helgoland-a-dune-skrze-objektiv-fotografa-objevte-tajemstvi-techto-mist-z-pohodli-vaseho-domova/
ptačí oblast Řežabinecnepodařilo se
NPR Velký Tisý a okolínaši oblíbenou lokalitu jsme třikrát navštívili, z toho na dvou tradičních expedicích

Rybníky na Třeboňsku.
ODKAZY

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/