BIRDING 2020


Pozorování ptáků, neboli birdwatching, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života. Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), 2020, jižní Čechy

Pro rok 2020 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů:

PTÁK ROKU 2020
 Čáp bílý

CÍL POZOROVÁNÍ
 Sýkořice vousatá
 Potápka černokrká – monitoring v lokalitě Hostivických rybníků
 Bahňáci
 Sovy
 Vlha pestrá

FOTOGRAFICKÝ CÍL
 Brkoslav severní (26.2.20)
 Čejka chocholatá – doplňkový

CÍLOVÁ LOKALITA
 Lednické rybníky
 PP Osypané břehy – cíl ZRUŠEN!


JAK PLNÍME ÚKOLY?

Potápka černokrká – monitoring v lokalitě Hostivických rybníků
20.3. – 3 ks (Litovický)
5.4. – 3 ks (Kalý)
26.4. – 2 ks (Kalý)

Bahňáci
bekasina otavní = 10.4.; 11.4.;
čejka chocholatá = 15.2.; 1.5.;
jespák bojovný = 1.5.;
kulík říční = 28.3.; 10.4.; 1.5.;
pisík obecný = 1.5.;
vodouš bahenní = 24.4.;
vodouš kropenatý = 26.2.;
vodouš rudonohý = 10.4.;
vodouš šedý = 24.4.;

Sovy
kalous ušatý = 26.3. – 3x přelet + nahrávka hlasu
kalous ušatý = 28.3. – nález + focení
kalous ušatý = 10.4. – opětovné pozorování


Kalous ušatý (Asio otus), 2020, Mladoboleslavsko