Pozorování ptáků, neboli birdwatching, může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života.

Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.


ROK 2024


Pro rok 2024 jsme si  v rámci birdingu stanovili několik cílů. Pravdou ovšem je, že pro letošní rok jsme z cílů poněkud ustoupili:

PTÁK ROKU 2024 - puštík obecný

CÍL POZOROVÁNÍ - jakýkoliv doposud nepozorovaný druh, jeřáb popelavý, sovy (kalous ušatý), dudek chocholatý, bahňáci

FOTOGRAFICKÝ CÍL - bahňáci, sovy, dravci

CÍLOVÁ LOKALITA - NP Bavorský les, Lužické hory, NPR Velký Tisý a okolí

 

Rok 2024 bude v mnoha směrech přelomový, už jen tím, že očekáváme v březnu přírůstek do rodiny a tím pádem předpokládám méně času na koníčky, alespoň tedy zpočátku. Takže hlavním cílem bude vůbec v rámci koníčku působit, pozorovat, fotografovat a udržet se alespoň na stejné úrovni, jako v letošním roce.

ODKAZY

Facebook: https://www.facebook.com/jirisvestkaczechnature
Instagram: https://www.instagram.com/jirisvestka_czech_wildlife/