„Nepadá sníh, aby zahubil svět, ale aby každé zvíře ukázalo stopu svou.“

Franz Kafka (český spisovatel 1883 – 1924)