„Les promlouvá jenom k těm, kdo se dovedou důvěrně přiblížit k jeho tvorům.“

Michail Michajlovič Prišvin