Jako milovníci ptáků, pro které jsou nejoblíbenější zejména sovy a dravci, cestujeme za našimi oblíbenci poměrně často a hodně. Proto jsem se rozhodl pro tento “fotoprojekt”, který bude fotograficky monitorovat dravce se kterými jsme se setkali. V tomto případě jdeme mimo náš směr fotografie wildlife a do projektu komponujeme dravce všechny, tedy i ty, kteří žijí v zajetí.


„Bez našich zdatných lovců by sedláci už dávno vyhubili koroptve, zajíce, lišky a jeleny jako zemědělskou škodnou. Jen kdyby se mnozí lovci místo středověkých loveckých obyčejů a loveckých signálů naučili také trochu víc myslet jako přírodovědci. Kdyby pochopili, že šelmy a dravci vůbec nejsou zločinci hodní smrti, protože vraždí pokojná zvířata stejně jako lovec.“

Bernhard Grzimek německý zoo režisér a autor 1909 - 1987ROK 2023

DRAVCI

Řád dravci zahrnuje asi 260 druhů ptáků, kteří jsou přizpůsobeni k lovu živé kořisti. Mezi dravce patří jak malí ptáci velikosti kosa, tak i velcí ptáci s rozpětím křídel přes 2 metry. Jejich charakteristickým znakem je špičatý, zahnutý zobák a ostré drápy. Kořist loví ve dne a k jejímu nalezení používají zrak. Především ostrost jejich vidění je několikanásobně vyšší než u člověka, takže jsou schopni spatřit kořist z větší vzdálenosti. Jejich čich je ovšem slabý.

Dravci jsou dlouhověcí ptáci, sokolovití se dožívají přes 20 let, jestřábovití přes 30 let. Jsou monogamní, oba partneři se aktivně podílejí na péči o mláďata. Pokud jeden z rodičů uhyne, zahynou s největší pravděpodobností také mláďata. Je tomu tak proto, že rodiče mají rozdělené role, samec přináší ulovenou potravu na hnízdo a samice krmí mláďata. Uhyne-li tedy samice, samec dále přináší potravu, ale mláďata nejsou schopna se sama nakrmit, uhyne-li samec, samice je nucena sama lovit a s největší pravděpodobností mláďata opustí.

Přestože dravci na první pohled vypadají jako skupina blízce příbuzných ptáků, výzkumy z nedávné doby ukázaly, že tomu tak nemusí být. Testy DNA sice pomohly osvětlit příbuzenské vztahy jednotlivých dravců a ostatních ptáků, ale jejich přesné zařazení do systému je ještě nejasné.


ROK 2022

ROK 2021

Pokračuji i v roce 2021. Hned na začátku roku se mi podařilo potkat volně žijící káni lesní opravdu velmi z blízka.


[bdp_post grid="3" show_author="false" show_tags="false" show_comments="false" show_category="false" show_content="false" limit="9" category="45"]